Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Καλωσορίσατε!

Καλωσορίσατε!


Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός του Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) είναι η κατάρτιση επιστημόνων με φιλολογική επάρκεια στη βυζαντινή και τη νεοελληνική γραμματεία, ικανών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό έργο στην εκπαίδευση, σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, εκδοτικούς φορείς, ΜΜΕ και άλλους συναφείς κλάδους.

Περισσότερα…

Πρόγραμμα Σπουδών


Το πρόγραμμα σπουδών του Τομέα ΜΝΕΦ είναι προσανατολισμένο στη μελέτη της βυζαντινής και νεοελληνικής γραμματείας, καθώς και της θεωρίας της λογοτεχνίας και της συγκριτικής φιλολογίας.

Περισσότερα…

Προσωπικό του Τομέα ΜΝΕΦ


Το προσωπικό του Τομέα ΜΝΕΦ περιλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό, μόνιμο και επί συμβάσει, όπως και διοικητικό προσωπικό.

Περισσότερα…

_