Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Εργαστήρια

Εργαστήρια

Στον Τομέα ΜΝΕΦ λειτουργούν Εργαστήρια Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας.

Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Αλέξανδρος Αλεξάκης

Το Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002) και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες

Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Τάκης Καγιαλής

Επισκεφθείτε το Ιστολόγιο του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002) και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2009.

Περισσότερες Πληροφορίες