Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020

Πληροφορίες

Ο Τομέας ΜΝΕΦ

Κείμενο ΚαβάφηΣκοπός του Τομέα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) είναι η κατάρτιση επιστημόνων με φιλολογική επάρκεια στη βυζαντινή και τη νεοελληνική γραμματεία, ικανών να προσφέρουν υψηλής ποιότητας διδακτικό και ερευνητικό έργο στην εκπαίδευση, σε επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, εκδοτικούς φορείς, ΜΜΕ και άλλους συναφείς κλάδους.

Ο Τομέας ΜΝΕΦ παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια για να στελεχώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως διδάσκοντες των φιλολογικών μαθημάτων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την εξειδίκευσή τους σε επιμέρους πεδία, όπως η αρχειακή έρευνα, η εκδοτική και η ερμηνεία μεσαιωνικών και νεοελληνικών κειμένων, η ψηφιακή επεξεργασία γραμματολογικού υλικού και η χρήση των νέων τεχνολογιών.

Βασική μέριμνα στο πρόγραμμα σπουδών του Τομέα είναι ο εμπλουτισμός της παραδοσιακής φιλολογικής παιδείας με σύγχρονους θεωρητικούς προβληματισμούς και η σύνδεσή της με το ευρύτερο πεδίο των πολιτισμικών σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τομέα ΜΝΕΦ είναι προσανατολισμένο στη μελέτη της βυζαντινής και νεοελληνικής γραμματείας, καθώς και της θεωρίας της λογοτεχνίας και της συγκριτικής φιλολογίας. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τομέα γίνεται απόπειρα να διευρυνθεί ο ορίζοντας των φοιτητών με νέα αντικείμενα, που αντιστοιχούν σε πιο σύγχρονες πτυχές των θεωρητικών και κοινωνικών επιστημών, ενώ παράλληλα επιχειρείται η συστηματικότερη εξοικείωση των φοιτητών με εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Ο Τομέας χορηγεί ενιαίο μεταπτυχιακό τίτλο, στον οποίο αναγράφεται η ειδίκευση που έχει επιλέξει ο φοιτητής και η οποία αντιστοιχεί σε μία από τις δύο βασικές κατευθύνσεις του Τομέα (Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία).

Στον Τομέα ΜΝΕΦ λειτουργούν Εργαστήρια Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Στο πλαίσιο της σειράς «Τα Σεμινάρια της Τρίτης» διοργανώνονται ανά δεκαπενθήμερο σεμινάρια με προσκεκλημένους μέλη ΔΕΠ ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, αλλά και νέους επιστήμονες και ερευνητές. Μέλη του Τομέα συνεργάζονται με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς φορείς στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων υψηλού κύρους.