Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ)
Πανεπιστημιούπολη
Ιωάννινα 45110

Γραμματεία

H Γραμματεία του Τομέα λειτουργεί για τους φοιτητές τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τις ώρες 11:00 – 13:00.

Ενημέρωση Ιστοσελίδας: 20/12/2010