Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Διάλεξη Κώστα Καραβίδα, Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011

Κώστας Καραβίδας

υποψήφιος διδάκτορας νεοελληνικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών

« Λογοτεχνία, Ιδεολογία και Αισθητική στη Μεταπολίτευση: Η περίπτωση του περιοδικού ΑΝΤΙ «

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011, 11 π.μ.

Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας

Αναλυτικά »