Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Ξαναδιαβάζοντας τον CLAUDE LÉVI-STRAUSS

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Ξαναδιαβάζοντας τον CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Μια συνάντηση Φιλολογίας και Ανθρωπολογίας

Τρίτη 20 και Τέταρτη 21 Απριλίου 2010,
Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης (1ος Όροφος) – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

[Πρόγραμμα Εκδήλωσης]

Αναλυτικά »