Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Σεμινάριο Εργαστηριού ΝΕΦ: «C. P. Cavafy in English Translation»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
C. P. Cavafy in English Translation

Εισήγηση: Elias Polizoes,
Επίκουρος Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας,
The University of Western Ontario (Καναδά)

Τετάρτη 26 Μαΐου 2010,
ώρα 19.00
,
Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
1ος όροφος Φιλοσοφικής Σχολής.

Συνημμένο: [ergastiri-polizoes.pdf]

Αναλυτικά »