Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων για φοιτητές και διδάσκοντες, που πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στο Αμφιθέατρο Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διάρκεια: 24.11.2009 – 15.12.2009

Σχετικό Αρχείo » Πρόγραμμα Ομιλιών

Αναλυτικά »