Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ – Αλλαγή Αίθουσας

Σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων για φοιτητές και διδάσκοντες, που πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη. Από αυτή την Τρίτη, θα γίνονται στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Φιλοσοφικής Σχολής. Διάρκεια: 24.11.2009 – 15.12.2009.

Σχετικό Αρχείo » Σεμινάρια Τρίτης Πρόγραμμα

Αναλυτικά »