Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Αλέξανδρος Αλεξάκης

Αλέξανδρος Αλεξάκης

  • Βαθμίδα: Αναπλ. Καθηγητής
  • Γν. Αντικείμενο: Λόγια Βυζαντινή Φιλολογία
  • Γραφείο: -
  • Τηλέφωνο: 26510-05122
  • Email: aalexaki[at] cc.uoi.gr
  • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
  • Βιογραφικό: Alexakis_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα