Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Χριστίνα Ντουνιά

Χριστίνα Ντουνιά

  • Βαθμίδα: Αναπλ. Καθηγήτρια
  • Γν. Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Φιλολογία, Θεωρία της Λογοτεχνίας
  • Γραφείο: -
  • Τηλέφωνο: 26510-05200
  • Email: chdounia [at] cc.uoi.gr
  • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
  • Βιογραφικό: Dounia_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα