Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Ελένη Κουρμαντζή

Ελένη Κουρμαντζή

  • Βαθμίδα: Λέκτορας
  • Γν. Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
  • Γραφείο: -
  • Τηλέφωνο: 26510-05208
  • Email: ekourman [at] cc.uoi.gr
  • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
  • Βιογραφικό: Kourmantzi_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα