Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Αθανάσιος Αγγέλου

Αθανάσιος Αγγέλου

 • Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Γν. Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία
 • Γραφείο: -
 • Τηλέφωνο: 26510-05122
 • Email: angelou[at] cc.uoi.gr
 • Ταχ. Διευθ.:
  :
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, 45110 Ιωάννινα
 • Βιογραφικό: Angelou_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα