Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Απόστολος Μπενάτσης

Απόστολος Μπενάτσης

 • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
 • Γν. Αντικείμενο:
  :
  Θεωρία λογοτεχνίας και ανάλυση κειμένων νεοελλ. λογοτεχνίας
 • Γραφείο: -
 • Τηλέφωνο: 26510-05201
 • Email: abenatsi [at] cc.uoi.gr
 • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
 • Βιογραφικό: Mpenatsis_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα