Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020

Γιάννης Παπαθεοδώρου

Γιάννης Παπαθεοδώρου

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Γν. Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Φιλολογία
  • Γραφείο: -
  • Τηλέφωνο: 26510-05163
  • Email: yianpapatheod [at] yahoo.com
  • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
  • Βιογραφικό: Papatheodorou_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα