Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Δημήτριος Καργιώτης

Δημήτριος Καργιώτης

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
  • Γν. Αντικείμενο: Συγκριτική Φιλολογία
  • Γραφείο: -
  • Τηλέφωνο: 26510-05205
  • Email: kargiots [at] cc.uoi.gr
  • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
  • Βιογραφικό: Kargiotis_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα