Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Αθηνά Βογιατζόγλου

Αθηνά Βογιατζόγλου

  • Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Γν. Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Φιλολογία
  • Γραφείο: -
  • Τηλέφωνο: 26510-05202
  • Email: avogiatz [at] cc.uoi.gr
  • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
  • Βιογραφικό: Vogiatzoglou_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα