Σάββατο 05 Δεκεμβρίου 2020

Ιωάννης Μαυρομάτης

Ιωάννης Μαυρομάτης

 • Βαθμίδα: Καθηγητής
 • Γν. Αντικείμενο:
  :
  Δημώδης Βυζαντινή φιλολογία – μεταβυζαντινή φιλολογία
 • Γραφείο: -
 • Τηλέφωνο: 26510-05110
 • Email: imavroma[at] cc.uoi.gr
 • Ταχ. Διευθ.: Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα , 45110
 • Βιογραφικό:Mauromatis_cv

Εκπαίδευση

Σταδιοδρομία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Δημοσιεύσεις

Ώρες συνεργασίας

Μαθήματα